„Laiks ir manas dzīves valdība un vara..” ( M. Burceva)

Patriotisma nedēļā, 14.novembrī, Rēzeknes Valsts ģimnāzijā notika radošo darbu konkursa laureātu apbalvošana.  Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnu radošās iemaņas, padziļināt  izpratni par Latgales novada skaistākajām vietām, kultūru , tradīcijām, vērtībām, apliecināt piederību savam novadam un valstij, stiprināt latvisko un latgalisko kultūridentitāti.

Konkursā piedalījās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolnieces Ieva Puzirevska, Loreta Indriksone (10.a klase),Marija Burceva un Laura Čuprinska (12.a klase), Jūlija Gajevska (9.a klase).

Marija Burceva  konkursā ieguva 1. vietu, Laura Čuprinska-2.vietu, Jūlija Gajevska-3.vietu un Ieva Puzirevska- atzinības rakstu.  Sveicam meitenes  un priecājamies par sasniegumiem! Paldies skolotājām M. Gražulei un B. Vaivodei.  Lai līksmas un gaišas Latvijas 101.dzimšanas dienas svinības!

Radošajā  darbā „Mana Māras zeme” Ieva raksta: „Mana Māras zeme gada izskaņā izskatās visskaistāk. Vai tās dēlam rudenim Dievs iedevis Paradīzes otu un Visuma paleti, kas dabā ļauj uzburt visdažādākās krāsas?  Neviens, pat viņa māsa Vasara,  nespēj radīt šādas toņu pārejas un ainavu gammas. Kā miglaina dūmaka pār apkārtni mirdz tumšsarkano, dzelteno, oranžo, brūngano lapu sārtais klajums. Lūkojoties tajā, šķiet, ka burvīgāks un veldzējošāks skats uz pasaules neeksistē.  Koki, diženuma apliecinājums, atvadās no savām kuplajām galotnēm un ļaujas brīvības elpai. Cik daudz noslēpumainības var sajust virpuļojošā vēja dziesmā, kam notis ir uzrakstījušas dzērves! Tā paver iespēju sajust dabu sev blakus, būt tuvāk zilajai debesu velvei. Nereti pietiek vien pavērties mākoņos, lai domas spētu aizklīst aiz horizonta, citā dimensijā.”

    

You may also like...