Math&science practices with fun!

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija kopš 1. novembra ir uzsākusi darbu Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projektā „Math&science practices with fun!”,  Nr. 2017-1-TR01-KA219-046103_2, kurā iesniedzējas un darbības valstis ir Turcija, Portugāle un  Latvija. Projekts ilgst  līdz 2019. gadam. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

You may also like...