Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija izsludina uzņemšanu 10. klasēs

Vispārējās vidējās izglītības  programmā un Vispārējās vidējās profesionāli orientētā virziena izglītības programmā “Valsts robežu drošība”

Ja esi 9. klases absolvents, pārliecinies, vai Tu jau zini, ka Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija :

  • ir nostiprinājusi savas pozīcijas kā skola ar vispārējo vidējo profesionāli orientētā virziena izglītības programmu. Šajā mācību gadā notika pirmais šīs izglītības programmas absolventu izlaidums.
  • pazīstama kā skola, kur ir iespēja apgūt vēl vienu ES valodu – poļu valodu, kas pilsētas un visa novada iedzīvotāju vairākumam ir senču valoda;
  • ir  skola, kura ir Eiropas Parlamenta vēstnieku skola un kur regulāri tiek organizētas valodas prakses Polijā;
  • ir iespēja ikvienam iesaistīties un aktīvi darboties programmas Erasmus + projektos;
  • ir viennozīmīgi dzimtās valodas nozīmīguma un piederības savai skolai, pilsētai un valstij apliecinātāja. 2018./19.m.g.esam uzvarētāji atklātajā novada olimpiādē latviešu valodā un literatūrā ( Maija Laizāne), godalgotās vietas ieguvēji vēstures olimpiādē pilsētas posmā (Ernests Grabusts)
  • veiksmīgi sagatavo skolēnus zinātniski pētnieciskajai darbībai. Jau šobrīd jaunie pētnieki ir labāko vidū ne tikai Latgalē, bet arī valstī, pārstāvot skolu ķīmijas, vides zinātnes, veselības zinātnes, latviešu valodniecības, informātikas un astronomijas sekcijās. Ļoti lepojamies ar Mariju Burcevu, par iegūto II vietu veselības zinātnes sekcijā.
  • lepojas ar skolēniem, kuri piederību savai skolai, pilsētai un valstij pierāda ar dalību interešu izglītības kolektīvos. Skolā darbojas tautisko deju kolektīvs “Degsme” (I pakāpes laureāts Rēzeknes pilsētas un novadu tautas deju kolektīvu skatē) , TMA “Jandāliņš” (VISC I pakāpe konkursā “No baroka līdz rokam”);
  • ir bagāta sportiskām tradīcijām. Ar iespēju sportisku rūdījumu gūt lielā, modernā sporta zālē un futbola laukumā;
  • atrodas izdevīgā attālumā no satiksmei svarīgiem punktiem. Ģimnāzija nodrošina drošu vidi un sociāli atbildīgu attieksmi, piedāvā pasākumus un informāciju karjeras izvēlei. Ģimnāzijai ir bagātīga bibliotēka un informatīvais centrs, bet problēmu gadījumā garantēta atbalsta personāla kvalificēta palīdzība.
  • ļauj sekot ikdienas norisēm, sniedz informāciju, saka paldies un sveic laureātus skolas telpā un mājas lapā www.rezpvsk.lv.

Nāc un pārliecinies!

Uzņemšana RVPĢ – no 17. jūnija,  no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.30.

You may also like...