Un atkal satikās draugi!/Kolejne spotkanie przyjaciół

Rudens brīvdienās  Erasmus + projektā „Math&science prectices with fun!”, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni un pedagogi devās mācību braucienā uz Afyonkarahisar Turcijā.

Neriman Ibrahim Kucukkurt Ortaokulu skolā satikās skolēni un pedagogi no visām projekta partnerskolām, lai prezentētu sagatavotos mājasdarbus. Katram partnerim bija jāiepazīstina pdarba vizītes dalibniekus ar savu skolu un valsti. Tāpat katra skola bija sagatavojusi teātra izrādi par savu projekta tēmu. Prezentācijas bija tikpat atšķirīgas un radošas, cik paši skolēni, tas bija pierādījums tam, ka skolēnos mīt radošs gars un katrs var izpaust savu talantu.

Erasmus+ projekts vērsts uz skolēnu sadarbību, daloties savā pieredzē un mācoties no citiem. Skolēni ne tikai prezentēja, bet arī strādāja grupās, gatavoja jautājumus un iepazina viens otru labāk. Tāpat skolēniem bija iespēja pabūt dažās mācību stundās. Galvenā saziņa un darbs norisinājās angļu valodā, tomēr prieks, ka viesi izmantoja iespēju un, dzīvojot turku ģimenēs, arī lietoja praktiskas saziņas valodas iemaņas.

Pēc stundām vietējie skolēni kļuva par gidiem un vadīja ekskursijās pa Afyonkarahisar. Pilsēta lepojas ar bagātu vēsturi un arhitektūru. Apmeklējām arī Frigijas ieleju. Vislabākais veids, kā apskatīt ielejas un klintis, ir doties pārgājienā kājām un pašam visu izložņāt – vismaz tur, kur tas ir ļauts.

Viens no iespaidīgākajiem braucieniem bija uz Koniju, kur varējām izstaigāt skaisto, savdabīgo pilsētu, iepazīties ar Mevlevi jeb Rūmi mauzoleju un dervišu ceremoniju, apbrīnot Tauriņu ieleju un gūt aizraujošo un interaktīvo pieredzi  Konjas Zinātnes centrā.

Nebija viegli šķirties no jaunajām nu jau iepazītām ģimenēm un draugiem. Mājās atgriezāmies ar jauniem iespaidiem, zināšanām un ļoti siltām atmiņām par turku viesmīlību.

Vislielākais paldies jauniešiem par komandas garu, pozitīvismu un atbildības sajūtu pārstāvēt skolu un Latviju. Nākamā projekta mācību vizīte norisināsies Portugālē Escola Secundária De Emídio Navarro skolā martā.

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas projekta koordinatore Olga Burova

Podczas ferii jesiennych delegacja uczniów i nauczycieli Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne przebywała z roboczą wizytą w tureckim mieście Afyonkarahisar w ramach projektu Erasmus+ „Math&science prectices with fun!”

W szkole Neriman Ibrahim Kucukkurt Ortaokulu odbyło się spotkanie wszystkich uczniów i nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich projektu w celu prezentacji przygotowanej pracy domowej. Każdy z partnerów powinnien był zapoznać uczestników spotkania ze swoją szkołą i państwem. Również każda szkoła przygotowała inscenizację teatralną na swój temat projektu.Prezentacje były zarówno twórcze i różnorodne, jak i sami uczniowie, co świadczyło o tym, że młodzież ma w sobie zapał, umiejętności twórcze, i potrafi przedstawić te cechy w działalności.

Projekt Erasmus+ jest skierowany na współpracę pomiędzy uczniami, wymianę doświadczeniem, wzajemnego uczenia się. Uczniowie nie tylko prezentowali swoją pracę, ale również pracowali w zespołach, przygotowywali pytania, w ten sposób bliżej poznając się na wzajem. Młodzież miała możliwość uczestnictwa w różnych lekcjach.Praca w projekcie i komunikowanie się przebiegały głównie w języku angielskim, ale cieszę się z tego powodu, że goście korzystali z okazji, i, mieszkając w rodzinach tureckich,uczyli się podstaw codziennego języka tureckiego.

Po lekcjach miejscowi uczniowie byli naszymi przewodnikami, oprowadzając z wycieczką po mieście Afyonkarahisar. Dumą miasta jest bogata historia i architektura. Zwiedziliśmy Dolinę Frigija. Najlepszym sposobem zwiedzenia dolin i skał jest piesza wycieczka, i wchodzenie do wszystkich dostępnych miejsc.

Jeden z najbardziej ciekawych wyjazdów była wycieczka do Konii, gdzie zwiedziliśmy piękne, dziwne miasto, mauzoleum Mevlevi bądź Rumi, obejrzeliśmy ceremonię derwiszy, podziwialiśmy dolinę Motyli, otrzymaliśmy fantastyczne interaktywne doświadczenia w Centrum Nauki Konii.

Pożegnanie z zaprzyjaźnionymi rodzinami i znajomymi nie było łatwe. Wróciliśmy do domu z bogatym bagażem wrażeń, pomysłów, z nową wiedzą oraz miłymi wspomnieniami szczerej gościnności gospodarzy.

Serdecznie dziękuję młodzieży za wspaniałą pracę w zespołach, pozytywne myślenie oraz poczucie odpowiedzialności, reprezentując naszą szkołę i Łotwę. Kolejne robocze spotkanie uczestników projektu odbędzie się w marcu w Portugalii w szkole patnerskiej Escola Secundaria De Emidio.

Koordynator projektu Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne Olga Burowa

 

You may also like...