Mums ir zaļais karogs!

ekoskolaPēc Ekoskolu žūrijas izvērtējuma noskaidrojies, ka šogad 91 skola iegūs starptautisko Ekoskolu statusu un Zaļā Karoga balvu par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā, tostarp arī pirmā Eko augstskola – Vidzemes Augstskola.Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija jau trešo gadu uzsāk aktīvu līdzdalību Starptautiskajā ekoskolu programmā. 2013.gada 19.septembrī saņēmām priecīgu ziņu, ka esam ieguvuši starptautisko Ekoskolas statusu un Zaļā Karoga balvu par paveiktajiem zaļajiem darbiem 2012./2013.m.g. Šī balva ir visai lielajai skolas saimei – skolēniem, vecākiem, skolotājiem, skolas tehniskajam personālam, skolas atbalstītājiem. Paldies visiem par līdzdarbošanos! Zaļais karogs ekoskolai ir kā atskaites un atbalsta punkts jaunajam 2013./2014.m.g. Tikai kopā mēs varam dzīvot ne tikai sev, bet arī domāt un rīkoties mūsu ilgtspējīgās nākotnes vārdā. Lai zaļš, radošs un darbīgs 2013./2014.m.g. !

Starptautiskais Ekoskolu zaļais karogs 2013./2014. m.g. ir piešķirts Skatīt šeit

Latvijā tagad arī pirmā Eko augstskola Skatīt šeit

You may also like...