Pateicības vārdi

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija sirsnīgi pateicas b-bai „Oświata Polska za Granicą” par sniegto atbalstu un palīdzību mūsu skolai 2016.gadā.
Pateicoties ļoti aktīvai biedrības darbībai un rūpēm par mūsu skolas tālāko attīstību un izaugsmi, par skolas materiāli – tehniskā aprīkojuma kvalitāti un tā pielietojumu mācību procesā, mēs sirsnīgu pateicību izsakām b-bas pr-jam Jacekam Giebultovičam un visiem, kas palīdzēja viņam darbā. ‘”šī darba rezultātā mūsu 5-6go bērnu sagatavošanas skolai grupas bērniem ir Krakovas poļu tautas tērpi, kuros viņi jau uzstājās gan Polijas Latvijas neatkarības 98.gadadienā, gan sagaidot ciemiņus skolā no Polijas Sjanovas, Ivencinas, un Dombrovas, kuri bija ieradušies skolā 2016.gada 17.novembrī uz piemiņas plāksnes atklāšanas svinīgo ceremoniju mūsu skolas ilggadējam labvēlim Janušam Adamam Sterčevskim no Lesni Dvur, gan uzstājoties 2.novembrī poļu viesu priekšā, kuri bija ieradušies no Varšavas no ORPG un no visām Latvijas poļu skolām, lai piedalītos metodiskā darba projektā.
Mēs pateicamies par brīnišķīgu aprīkojumu mūsu skolas zēnu darbmācības kabinetam. 23 darba gadu laikā, skola tik modernus darbarīkus nebija spējīga iegādāties. Stundu kvalitāte acīmredzami uzlabojās, zēnu darbošanās ar elektroierīcēm rada viņiem gandarījumu.
Dokumentu kameras un optikas uzskates līdzekļi fizikas kabinetam ir ne vien kabineta aprīkojuma papildinājums, bet gan iespēja skolotājam kvalitatīvi vadīt stundas, lai celtu skolēnu zināšanu līmeni. Skolēni, kuri ar Jūsu dāvātām mugursomām 01.09.2016. Zinību dienas svinīgā pasākuma laikā saņēma tās un bija pārsteigti par tādu dāvinājumu un ļoti saudzīgi un rūpīgi izturas pret tām visa I semestra laikā un lepojas, ka ir saņēmuši dāvanu no Polijas, kā viņi saka:
“No poļu draugiem”.
Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kolektīva, vecāku un skolēnu vārdā izsaku sirsnīgu pateicību par atbalstu un pretimnākšanu, par brīnišķīgo iespēju būt mācību ekskursijā Igaunijā AHA centrā. Lai Dievs Jūs svētī un palīdz visos darbos! Lai ir gaiši Ziemassvētki un laimīgs 2017.gads!

Dziļā cieņā un cerībā uz tālāku sadarbību
skolas direktore
V.Šidlovska

You may also like...