Pirmā Svētā Komūnija

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ik gadu Jaunavas Marijas dzimšanas dienā ir izveidojusies tradīcija 3. klases skolēniem pieņemt pirmo Svēto Komūniju.

8. septembrī Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds katedrālē bija lielie dzīves svētki gan skolēniem, gan viņu vecākiem, gan skolotājiem.

Vecāki pateicas un sirsnīgi novērtē sniegto Dieva dāvanu.Viņi saka: “Mūsu bērnu atvērtajā dzīves grāmatā  tika  ierakstīta  jauna, skaista un nozīmīga lappuse – svarīgs notikums, jo bērni pirmo reizi varēja pilnvērtīgi piedalīties Sv. Misē,pieņemot  Svēto Komūniju. Paldies arī par skaistajiem vārdiem dzīvei. Bērni šodien izskatās kā balti eņģeļi, un grēksūdzes sakraments ļāva viņiem kļūt baltiem dvēselē.”

Pirmās Svētās Komūnijas pieņemšanas tradīcija ir svētīga, tā stiprina  ticības mīlestības un cieņpilnas izturēšanās garu. Vecāki pateicas skolas direktorei Valentīnai Šidlovskai, kas jau daudzus gadus turpina skolā saglabāt šo skaisto tradīciju, un  kristīgās mācības skolotājai Inārai Trokšai par sniegtajām zināšanām, iedegto ticības liesmu bērnu sirdīs. Lai Dieva svētība un spēks arī turpmāk!

You may also like...