Polijas atbalsts

Priecīgu ziņu saņēma mūsu skolas kolektīvs 01.07.15 – skolai sadarbības projekta ietvaros jau ir pienācis pirmais sūtījums – digitālās klavieres. Gaidām vēl planšetdatoru komplektu un projektoru. Publicējam skolas mājaslapā pateicības vēstuli mūsu poļu draugiem.

 

Fundacja “Oświata Polska za granicą”

Godājamie mūsu skolas darba atbalstītāji!

Atļaujiet izteikt Jums sirsnīgu pateicību par sniegto atbalstu projekta “Wsparcie odrodzonego szkolnictwa polskiego w Łatgalii w rocznicę 25-lecia powstania pierwszych polskich placówek” atbalstīšanā un realizēšanā. Mēs saņēmām 01.07.15. elektroniskās-digitālās klavieres, kuras kalpos mūsu bērniem skolas mākslinieciskās pašdarbības attīstīšanā un pilnveidošanā, kā arī skolēnu individuālo mūzikālo spēju attīstīšanā un skolēnu estētiskajā audzināšanā. Mūsu skolas 140 skolēni, respektīvi, 6 kolektīvi – 4 deju kolektīvi, skolas mūzikas instrumentu kapella, skols 5.-9. klašu koris – no 05. līdz 13. jūnijam Latvijas galvaspilsētā, Rīgā, ņems dalību XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos. Tas ir liels gods pārstāvēt savu poļu skolu, Rēzeknes pilsētu daudzu jo daudzu tūkstošu dalībnieku skaitā uz lielākās Latvijas estrādes. Solām, ka Jūsu dāvinājums lietderīgi kalpos mūsu skolas 524 skolēnu arī  brīvā laika pavadīšanā.

Ar cieņu,

Valentīna Šidlovska

You may also like...