Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojās pārstāvji no SIA ,,ALAAS”

  • 3d66b96c-4697-49fd-b8d5-db8eb8ea6e3c
  • 68a3d15f-bc95-4b2f-b966-e33808b9922f
  • 60722a7d-a14e-498f-8fbe-0241b7b98937

31.janvārī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojās pārstāvji no SIA ,,ALAAS”

4. klases skolēni noklausījās izglītojošu lekciju ,,Atkritumu šķirošana”, mācījās domāt “zaļi” un pareizi šķirot atkritumus. Izspēlējot ALAAS izglītojošas spēles, bērni nostiprināja iegūtās zināšanas un saprata, ka atkritumu šķirošana ir mūsu dzīves neatņemama sastāvdaļa.

Paldies SIA ,,ALAAS” par sadarbību un pavadītajiem “zaļajiem” mirkļiem!

Domāsim zaļi – dzīvosim zaļi!

You may also like...