Sasniegumi

2016.g.12.decembrī norisinājās pasākums “Veiksminieks”. Tā ir tradīcija, kura ilgst jau kopš 2007./2008. mācību gada. Pasākuma laikā tiek apbalvoti skolēni ar vidējo labāko atzīmi – sākumskolas 2.-3. klasēs 8.00-10 ballēm, pamatskolas 4.-6.kl. 7.9-10 ballēm, proģimnāzijas 7.-9.kl. 7.8-10 ballēm un vidusskolas 10.-12.kl. 7.6-10 ballēm. Tām klasēm, kurām vidējā balle ir visaugstākā, tiek pasniegtas “Ceļojošās pūces”. Pavisam ir četras kategorijas – 2.-3.kl., 4.-6.kl., 7.-9.kl. un 10.-12.kl. Skolēni vienmēr ar nepacietību un cerībām gaida diplomu un pūces pasniegšanu. Var redzēt patiesu prieku, kad skolēns tiek izsaukts. Kad paziņo klasi, kura iegūst “Ceļojošo pūci”, atskan skaļas ovācijas. Šāds pasākums ir labs stimuls skolniekiem. Ir patīkami, kad saņem diplomu. Tas ir pierādījums par labi padarītu darbu.

Šajās prezentācijās ir norādīti skolēnu rezultāti un augstākās vidējās atzīmes par 2016./2017.m.g. 1.semestri:

1 semestra rezultati

rezultati 1 semestra 2016_17

 

SKOLĒNU SASNIEGUMI 2015/2016 MĀCĪBU GADĀ

Apskatīt var šeit: sasniegumi-2015_1