Seminārnodarbība “Rosinātava”

 • Projekts_emblema
 • 0F6E59AD-2FE0-4D01-818E-2ABB95F70976
 • 2D1DEF36-BE0D-49A9-8E5E-1878B64B8F61
 • 4D8EA1C7-897B-419B-ADEF-A7D69D6F2482
 • 5F54C0D5-B622-44F3-B018-7209F24C4ECD
 • 8EF8C399-482B-4973-95E7-6D72ABD3661C
 • 86DCE5E6-D54D-4CEA-8A3E-8F46296EAE82
 • 97C0A55A-247F-410A-BB04-6820EA3E366C
 • C96FB689-F429-4AB0-AF76-D498862301E0
 • IMG_4365
 • IMG_4370
 • IMG_4397
 • IMG_4399
 • IMG_4404
 • IMG_4430
 • IMG_4436
 • IMG_4438
 • IMG_4458
 • IMG_4480
 • IMG_4488
 • IMG_4495
 • IMG_4499
 • IMG_4504
 • IMG_4507
 • IMG_4525
 • IMG_4541
 • IMG_4544
 • IMG_4546
 • IMG_4553
 • IMG_4560
 • IMG_4568
 • IMG_4573
 • IMG_4575

15.oktobrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” tika realizēta  Erasmus + Jauniešu dialoga projekta 2. aktivitāte – seminārnodarbība “Rosinātava”, kuru organizēja Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas Eiropas vēstnieki Jaunatnes dialoga projekta ‘’Co.lab.’’ ietvaros. Seminārnodarbības “Rosinātava” mērķi ir veicināt Rēzeknes skolu pašpārvalžu sadarbību, aktualizēt pašpārvalžu problēmas un kopīgi meklēt risinājumus. Pasākumā piedalījās Rēzeknes pilsētas piecu vispārizglītojošo skolu pašpārvaldes: Rēzeknes 3.vidusskola, Rēzeknes 5.vidusskola, Austrumlatvijas tehnoloģiju vidusskola un Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija un Rēzeknes valsts 1. ģimnāzija. “Rosinātavā” piedalījās arī eksperti, kuri dalījās savā pieredzē par jauniešu aktivitātēm un pašpārvaldes lomu viņu dzīvē, kā arī iedvesmoja un diskutēja ar jauniešiem par aktuālo problēmu risinājumiem. Jauniešus ar video starpniecību uzrunāja arī Latvijas sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu koordinatore Regita Zeiļa un 6. un 7. Jauniešu Saeimas prezidija locekle, biedrības “Valstiskā Identitāte” dibinātāja Anete Biķe. Skolu jaunieši seminārnodarbībā  prezentēja savas skolas pašpārvaldes. Jauniešiem bija iespēja arī darboties grupās ar ekspertiem un meklēt risinājumus kādai konkrētai pašpārvalžu darba problēmai. Pasākuma laikā jauniešiem kopā ar ekspertiem izdevās rast reālus risinājumus un ieplānot pirmos soļus pārmaiņu ieviešanai. Pašpārvalžu jaunieši pasākumu vērtē kā iedvesmojošu, motivējošu un svarīgu, jo tā bija iespēja tikties vairāku skolu pašpārvaldēm un konsultēties ar aktīviem un pieredzējušiem lēmumpieņēmējiem.

Paldies Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centram “Zeimuļs” par atsaucību un “Rosinātavas” ekspertiem – Rēzeknes pilsētas jaunatnes lietu speciālistei Eleonorai Ivanovai, Rēzeknes Tūrisma attīstības centra konsultantei  Elīnai Pastarei, Maltas pagastu apvienības vadītājam Edgaram Bļinovam, bijušajai Rēzeknes pilsētas Jauniešu domes priekšsēdētājai Līgai Ivanovai, Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes Studentu pašpārvaldes vadītājam Mairim Baculim Treščilovam un Latvijas Studentu apvienības prezidentei, Ventspils Augstskolas Studentu padomes priekšsēdētājas vietniecei Justīnei Širinai – par veltīto laiku un dalīšanos pieredzē “Rosinātavā”!

Plāns A1 aktivitātei

 

 

You may also like...