Svarīga informācija 2020./2021. m.g. 10. klases skolēniem

2020./2021. m.g. 10. kl. skolēniem

RVPĢ  PIEDĀVĀTIE KOMPLEKTI VISPĀRĒJĀS VIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ NO 2020.GADA 1. SEPTEMBRA

 Jaunieti, ja Tu esi izlēmis 1.septembrī sākt mācības RVPĢ 10. klasē,  vari izvēlēties mācību priekšmetus, kas Tevi interesē, un apgūt tos padziļināti, kā arī izvēlēties specializētos kursus. Lai to īstenotu, mēs izveidojām savu piedāvājumu vidusskolas izglītības programmai. Esam sagatavojuši 4 kursu komplektus ar 10 padziļinātajiem kursiem:

 1. kursu komplekts

Skolēniem, kurus interesē, medicīna un inženierzinātne, uzturzinātne kā nozares.

 1. kursu komplekts

Skolēniem, kurus interesē, tulkošana, diplomātija ar blakus nodomu uzņēmējdarbībā.

 1. kursu komplekts

Skolēniem, kurus interesē valsts robežas drošība un aizsardzība.

 1. kursu komplekts

Skolēniem, kurus interesē politika un sociālās zinātnes.

 Lai iegūtu vispārējo vidējo izglītību:

 • mācību stundās Tu pavadīsi tikpat daudz laika kā līdz šim (~36 stundas nedēļā);
 • apgūsi visas mācību jomas, taču atšķirīgā dziļumā, atkarībā no savām interesēm;
 • izvēlēsies un apgūsi 3 padziļinātos kursus;
 • veiksi un aizstāvēsi projekta darbu, kas var būt pētniecības vai jaunrades, vai sabiedriskais darbs saistībā ar vienu/ vairākiem padziļinātajiem kursiem.

Vidusskolas izglītības iegūšanai Tev būs jānokārto arī valsts pārbaudes darbi jeb eksāmeni:

 • latviešu valodā (vismaz optimālajā līmenī);
 • svešvalodā – angļu, poļu vai vācu (vismaz optimālajā līmenī);
 • matemātikā (vismaz optimālajā līmenī);
 • divos no padziļinātajiem kursiem (augstākajā līmenī);

un jāīsteno un jāaizstāv projekta darbs.

Ģimnāzijas vidējās izglītības programma ļauj attīstīt Tev, jaunieti, noderīgas prasmes, pilnveidot zināšanas, izkopt vērtības  un sagatavoties studijām jebkura virziena programmā.

Mācības ģimnāzijā veicinās individualizētu, padziļinātu mācību priekšmetu apguvi atbilstoši Tavām interesēm un nākotnes mērķiem.

Bez tam ģimnāzija Tev piedāvā:

dejot latviešu tautas deju kolektīvā ”Degsme”;

dziedāt vidusskolas ansamblī;

apgūt ģitārspēli;

darboties skolēnu līdzpārvaldē un ekoskolas programmā;

iesaistīties „Eiropas vēstnieku skolas” aktivitātēs;

gūt jaunu pieredzi „Erasmus+” projektos.

Uz tikšanos un sadarbību Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā!

Seko aktuālai informācijai skolas mājas lapā!

 

You may also like...