Tikšanās ar stāstnieci Līgu Reiteri

2019.gada 14.oktobrī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojās dabas un tautas tradīciju pazinēja un stāstniece Līga Reitere. Šīs nodarbības galvenais temats bija ,,Valoda. Dialekti.” Skolēniem netradicionālā mācību stunda patika un radīja lielas pārdomas.

J.Novožilova raksta:

,, Līga Reitere pastāstīja par latviešu valodas trijiem dialektiem: vidus, lībisko, augšzemnieku dialektu. Mēs uzzinājām, ka katram dialektam  ir ļoti bagāts vārdu krājums, izloksnes.Diemžēl latviešu valodas dialekti zūd, jo valodas nesēju kļūst arvien mazāk un mazāk. Jaunieši labprāt mācās svešvalodas, bet nerunā savā dzimtajā dialektā.

Stāstniece ar ļoti interesantu pieeju iepazīstināja skolēnus ar dialektu leksikas savdabību. Piemēram, Kurzemē saka ,,rācenis”, Vidzemē lieto vārdu ,,tupenis”, Latgalē – ,,buļba”. Izrādās, ka apvidvārdus bieži vien lieto daiļliteratūrā, lai atklātu novada īpatnības. Katrs apmeklētājs guva vērtīgas, noderīgas zināšanas.”

Savukārt Katrīna Saharova, 9.klases skolniece, teica:

,,Lekcijas laikā  radās daudz atziņu:,,Netraucē citiem domāt! Gudrs muļķis nemāk izmantot savas zināšanas. Acis – cilvēka dvēseles spogulis.”Mums lekcija šķita neparasta, jo skolēni, kas daudz zināja par dialektiem, tika sēdināti pēdēja rindā, bet tie, kas zināja maz – pirmajā. Ikdienā gan ir citādi – pirmajā rindā sēž tie, kas grib vairāk zināt, papildināt savas zināšanas.

Liels gods bija tikties ar Līgu Reiteri, jo viņa ir visneparastākā stāstniece Latvijā. Mēs, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēni,esam pateicīgi viņai par ieguldīto darbu un ceram vēl satikties.”

Skolēnu domas apkopoja folkloras pulciņa vadītāja Anita Klovāne

You may also like...