Noderīga informācija skolēnu vecākiem par 2014./2015. mācību gadu

 Pamatojoties uz LR Tiesībsarga vēstuli Nr. 1-5/123 no 19.08.2014., informējam, ka 2014/15. m.g.  1-9. klases skolēni tiks nodrošināti ar skolēna dienasgrāmatu; 10-12. klašu skolēni saziņai izmantos e-klases dienasgrāmatu. Visi skolēni tiks nodrošināti ar skolēna apliecībām, mācību grāmatām un darba burtnīcām.

Foto: Māris Kaparkalējs, LV portāls

You may also like...