7.klašu skolēni apmeklē nodarbības “Trāpīt mērķī!”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros marta mēnesī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7.klašu skolēniem un Rēzeknes 4.vidusskolas 7. un 8.klašu skolēniem notika praktiskās nodarbības “Trāpīt mērķī!”, ko vadīja Daina Kriviņa, Latvijas uzņēmēju un organizāciju vidū pazīstama kā individuālās izaugsmes koučs, trenere un mentore, kā arī motivācijas programmu autore.

Nodarbību mērķis bija izpētīt savas intereses, spējas un stiprās puses, kā arī izprast savus izglītības un karjeras mērķus. Nodarbību gaitā jaunieši noskaidroja mērķu saistību ar personīgajiem sasniegumiem, mācījās formulēt un izvirzīt mērķus, analizēja savas stiprās un vājās puses. Kopumā jaunieši praktiski darbojoties, padziļināti izpētīja sevi, veica savas dzīves analīzi un sastādīja turpmāko darbību plānu kā attīstīt sevi un sagatavot sevi veiksmīgai karjerai!

 

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...