“Stilista kurss”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros februāra mēnesī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore Silvija Mežinska novadīja nodarbības ar nosaukumu “Stilista kurss”. Nodarbību mērķauditorija bija Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 7., 10 un 11.klašu skolēni un Rēzeknes 4.vidusskolas 8. un 11.klašu skolēni. Izglītojamie tika iepazīstināti ar stilista profesijas specifiku un jomām, tāpat tika informēti par iespējām apgūt stilista profesiju. Jaunieši tika iesaistīti diskusijā par stilista profesiju un darba specifiku, ar dažādu praktisku uzdevumu starpniecību jaunieši guva priekšstatu par šīs profesijas būtību un iejutās stilista jomā, tāpat arī ieguva informāciju par profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...