Skolēni iepazīst jaunas profesijas “Ievads dizainera specialitātē”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros februāra mēnesī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas lektore Diāna Apele īstenoja nodarbības ar nosaukumu “Ievads dizainera specialitātē”. Nodarbību mērķauditorija bija Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 9., 10 un 12.klašu skolēni un Rēzeknes 4.vidusskolas 9. un 12.klašu skolēni. Izglītojamie tika iepazīstināti ar dizainera profesijas specifiku un jomām, tāpat tika informēti par iespēju apgūt dizainera profesiju. Jauniešiem bija iespēja praktiski darboties, pielietojot iegūtās zināšanas, lai izprastu dizainera darba specifiku, jaunieši arī ieguva informāciju par šīs konkrētās profesijas pieprasījumu darba tirgū.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

 

 

You may also like...