Lai vairojas prieks un labie darbi!

No 7.līdz 13.oktobrim Latvijā norisinājās akcija “Labo darbu nedēļa”. Šīs nedēļas laikā ikvienam bija iespēja sniegt atbalstu līdzcilvēkiem, dzīvniekiem, sabiedrībai un vairot palīdzēšanas kultūru Latvijā.

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāji un jaunieši aktīvi iesaistījās akcijā un mācījās veikt labus darbus, radot prieku citiem un gūstot gandarījumu par paveikto darbu.

Skolēni labos darbus veica gan  skolā, gan ārpus tās.  Viņi palīdzēja apkopējām sakopt klases telpas, palīdzēja ēdnīcā, grāba lapas skolas pagalmā, ziedoja  barību Dzīvnieku patversmes kaķiem un suņiem, sakopa Miera ielas kapus, organizēja rudens darbu talku Lūznavas pagastā,palīdzēja viens otram klasē, saviem vecākiem un vecvecākiem, apmeklēja  Bērnu aprūpes centru un veco ļaužu pansionātu,vecāko klašu skolēni palīdzēja jaunākajiem. Skolēni darbus veica gan grupās, gan individuāli.

Labie darbi mudina palūkoties apkārt, novērtēt sabiedrību, būt empātiskiem. Paldies skolotājiem, vecākiem un bērniem par aktīvo rosību un palīdzību! Darot kopā, var paveikt vairāk!

You may also like...