Mums pateica – paldies!

Kā ikkatru otrdienu, arī šodien 5.decembrī mēs, skolotāji, pulcējamies uz savu kārtējo tradicionālo skolotāju informatīvo sanāksmi skolotāju istabā.

Taču šodien tā bija citādāka, jo sākās ar direktores pateicības vārdiem skolotājiem, kuri uzsāka savus kvalifikācijas kursus jūnijā Varšavā un pabeidza 2.decembrī. Visa kolektīva priekšā no Polijas Izglītības ministrijas  un biedrības “Palīdzība poļiem austrumos” pasniedza sertifikātus Annai Skripačenokai, Aivaram Skripačenokam, Olgai Komkovai, Elžbietai Nazarovai, Anitai Vaivodei, Inārai Trokšai par kursu pabeigšanu. Tika paziņoti rezultāti par projektu izstrādes mājas darbiem, kurus bija jāpilda un jāaizstāv 2.decembrī.

Mūsu skolai tie bija sekojoši: 1.vieta nominācijā “Skolēnu radošais projekts par darbu vasaras nometnē “Esi līderis””, kuru skolotāju Annas Voveres un Marijas Leikumas  vadībā izstrādāja 12.klases skolnieces Baiba Batare, Iveta Mikuča, Una Razgale, Samanta Tauriņa un Zigrīda Lukaševiča. Dāvanā skola dabūja jaunu videokameru.

Nominācijā “Skolotāju darbības tālākā attīstība” projekts ieguva 2.vietu un balvā 400 zlotus mācību uzskates līdzekļu ieguvei.

Nominācijā “Skolas perspektīvā daarba plāna izstrāde” ieguva 3.vietu un dāvanā planšetdatoru.

Skolotāju stundu scenāriju veidošanā 1.vieta skolotājai Elžbietai Nazarovai un dāvanā 500 zloti mācību līdzekļu iegādei. Savukārt 2.vieta šajā nominācijā ir skolotājai Olgai Komkovai un 400 zloti mācību līdzekļu iegādei.

Direktore arī pastāstīja par pasākuma norisi 2.decembrī Itas Kozakēvičas vārdā nosauktajā Rīgas poļu vidusskolā, kā arī par biedrības “Palīdzība poļiem austrumos” tālākās sadarbības plāniem, iecerēm, par projektu realizēšanu 2018.gadā un apsveikumiem Ziemassvētkos un Jaunajā gadā!

You may also like...