Pasākums “Karjerai nepieciešamo iemaņu attīstīšana”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros janvārī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjerai nepieciešamo iemaņu attīstīšana”, kurš notika Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā, piedaloties 8. un 11. klasēm, un to vadīja viens no Latvijas pieredzes bagātākajiem komandas veidošanas programmu īstenotājiem “Sense of Team”. Nodarbību mērķis bija sevis izzināšana, savu stipro un vājo pušu novērtēšana, lai nākotnē atvieglotu lēmuma pieņemšanu par savas karjeras izvēli un veidošanu. Nodarbību plānā tika apskatītas tādas tēmas kā savstarpēja komunikācija, līderība, motivācija utml., kuras ļāva atklāt dalībniekiem to nozīmi katra cilvēka dzīvē un karjerā.

Rēzeknes valsts polu ģimnāzijas pedagogs karjeras konsultants Kristīne Rimša

You may also like...