Pirmā Svētā Komūnija

  1. septembrī ik gadu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija svin Jaunavas Marijas Dzimšanas dienu. Rēzeknes Vissvētākās Jēzus Sirds katedrālē 30 trešo klašu skolēni savās sirsniņās pirmoreiz pieņēma Kristus Miesu un Asinis kā barību mūžīgai dzīvei. Pats Jēzus Kristus ir teicis: “Kas ēd Manu Miesu un dzer Manas Asinis, tam ir mūžīgā dzīvība…” (Jņ.6., 55). Kristīgās mācības nodarbībās skolā bērni tika iepazīstināti ar katoliskās ticības pamatjautājumiem, sagatavoti Grēksūdzes un Vissvētākā Altāra sakramentiem.

Pateicamies Rīgas metropolijas Rēzeknes – Aglonas diecēzes bīskapam Jānim Bulim par iespēju turpināt  tradīciju Jaunavas Marijas dzimšanas dienā RVPĢ skolēniem pieņemt I Svēto Komūniju. Paldies par svinīgi celebrēto Svēto Misi, par skaistiem vārdiem!

Pateicamies priesteriem Dainim Kašam, Aināram Londem un Mārtiņam Kārklim, kas ļāva bērniem Grēksūdzes sakramentā izlīgt ar Dievu.

Sirsnīgi pateicamies Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktorei O. Burovai, kura turpina saglabāt V. Šidlovskas iesākto dradīciju. Paldies vecākiem par sadarbību un atbalstu.

Paldies Aleksandram Grzybekam un Jadvigai Fojucik, kuri katru gadu pārsteidz bērnus ar dāvātiem rožukroņiem!

Ar Svēto komūniju Kristus vairo žēlastības dzīvi mūsos un dod jaunu spēku dzīvot kā Dieva bērniem, sekot Viņam! Izmantosim šo iespēju ikdienā!

You may also like...