Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija paraksta sadarbības līgumu ar Rēzeknes Augstskolu

13. janvārī Rēzeknes Augstskolā (RA) tika parakstīts sadarbības līgums starp Rēzeknes Augstskolu un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāziju. Līgumu parakstīja Rēzeknes Augstskolas rektors Edmunds Teirumnieks un Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas direktore Valentīna Šidlovska.

Kā norādīja V. Šidlovska, šis līgums ir likumsakarīgs solis, jo ģimnāzija un augstskola jau ilgākā laika posmā sadarbojas – tiek izmantotas laboratorijas skolēnu zinātniski pētniecisko darbu veikšanai, norit aktīva informācijas apmaiņa starp abām izglītības iestādēm. „Es gribētu izteikt īpašu pateicību Rēzeknes Augstskolas zinātņu prorektorei Ilgai Šuplinskai, kura bija iniciatore novada mācības ieviešanai skolās, izstrādāja kursu programmu pedagogiem. Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā novada mācības stundas ir aizraujošas, skolotāji šo kursu ir apguvuši tieši augstskolas pasniedzēju vadībā,” uzsvēra direktore.

Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijā šobrīd strādā vairāki RA absolventi, regulāri studējošie, kuri apgūst ar pedagoģijas jomu saistītas programmas, iziet praksi ģimnāzijā. RA studiju prorektore Angelika Juško-Štekele norādīja uz lielo ģimnāzijas atbalstu poļu kultūras un vēstures jautājumos. „Diezgan regulāri augstskolas pētnieki, rakstot zinātniskos darbus, saskaras ar jautājumiem, kuri saistīti ar poļu valodu, kultūru. Esam gandarīti, ka Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas skolotāju vidū ir lietpratēji, kas var konsultēt konkrētajā jomā. Nākotnē Rēzeknes Augstskola arī apsver domu papildināt valodu apguves klāstu un iekļaut poļu valodas kursus Mūžizglītības centra piedāvājumā,” piebilda A. Juško-Štekele.

Sadarbības līguma nosacījumi paredz veicināt kopēju pasākumu, projektu organizēšanu un īstenošanu, apmaiņu ar materiāliem – publikācijām, literatūru, periodiskajiem izdevumiem. Rēzeknes Augstskola iecerējusi sniegt atbalstu pētījumu veikšanai, kopīgi rīkot konferences un seminārus.

Avots: http://www.ru.lv/
Foto: RVPĢ arhīvs

You may also like...