Sākam bērnu reģistrēšanu RVPĢ 1.klases pretendentu sarakstā

RVPĢ izsludina bērnu reģistrēšanu 1.klases pretendentu sarakstā no 3.03.2021. līdz 15.05.2021.

Iesniegumu var sūtīt elektroniski, parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu un nosūtot uz ģimnāzijas e-pasta adresi poluvsk@rezekne.lv vai arī uzrakstīt to, ierodoties skolā pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Saskaņā ar “Kārtības, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā” (skat.Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā ) III sadaļas 20.punktu RVPĢ līdz 21.05.2021. informēs vecākus par bērna uzņemšanu RVPĢ 1.klases skolēnu skaitā.

RVPĢ vadības komanda

You may also like...