Skolēnu pieredzes apmaiņas pasākums “Līdzdalība- iesaistīšanās, piedalīšanās, darbošanās”

  • 41A95FD3-C63C-43B0-A0F5-2D7082071458 (1)
  • 64A53B8E-7337-4334-94FF-4C6E209F7DD3
  • 208BA6E1-8659-4C5D-A6B4-D4148B70052D (1)
  1. decembrī RVPĢ tika realizēta Erasmus+ Jauniešu dialoga projekta “Pašpārvaldes Co. laboratorija” 3.aktivitāte. Šī aktivitāte bija plānota kā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Madonas pilsētas vidusskolas jauniešu pieredzes apmaiņas pasākums. Diemžēl Covid-19 ierobežojumu dēļ pieredzes brauciens nenotika, taču skolu jaunieši tikās un ar pašpārvaldes pieredzi dalījās virtuāli- zoom platformā.

Aktivitātes mērķis bija iepazīties ar Madonas pilsētas vidusskolas jauniešu pieredzi pašpārvaldes darba organizēšanā,  pilnveidot komunikācijas un saskarsmes prasmes, kā arī skolēnu darba procesa plānošanas iemaņas.

Aktivitātē piedalījās gan Rēzeknes, gan Madonas jaunieši. Aktivitātes sākumā jaunieši iepazinās, spēlēja spēles, kā arī prezentēja savu skolu pieredzi pašpārvalžu darba organizācijā. Pieredzes apmaiņas pasākumā jaunieši risināja problēmjautājumus, ar kuriem saskaras pašpārvaldes, veidoja prezentācijas un piedāvāja risinājumus, piemēram, kā pašpārvaldes skolā var organizēt pasākumus Covid-19 ierobežojumu laikā.

Aktivitātes gaitā jaunieši iepazina cits citu un vēlējās turpināt sadarbību arī nākotnē.

Paldies Madonas jauniešiem par pieredzi un dalību projektā “Pašpārvaldes Co. laboratorija”!

Plāns A3 aktivitātei

You may also like...