Svinīgu notikumu iespaidā

2018. gads mūsu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas kopīgai saimei ir īpašs. Gatavošanās Latvijas un Polijas 100 – gadēm, skolas darba 25. gadadienai uzliek par pienākumu katram darīt ieplānoto tā, lai viss 14., 15., 16. novembrī piepildās, lai tiešām svētki izskan svinīgi, atbildīgi un neaizmirstami katram.

Šo īpašo gatavošanās noskaņu radīja arī 27.06.2018, kad Polijas Republikas prezidents Andžejs Duda ar kundzi apmeklēja Latviju. Skolas direktore tika ielūgta uz svinīgo pieņemšanu prezidenta pilī par godu augsta ciemiņa vizītei. Vizītes laikā abi prezidenti savās uzrunās uzsvēra abu valstu vēsturisko līdzību, šodienas sadarbību un atbalstu visās abu valstu darbībās jomās. Prezidenta pils baltajā zelta zālē, bija iespēja katram nofotografēties ar abiem prezidentiem.

28.06 Polijas prezidents A. Duda ar kundzi piedalījās svinīgā karaļa Stefana Batorija pieminekļa atklāšanā un iesvētīšanā. Pulksten 16.00 Daugavpils teātrī notika svinīga apbalvojumu pasniegšana tiem Latvijas poļu aktīvistiem, kuri ar savu darbu, savu ieguldījumu Latvijas labā apzinoties, ka ir poļi, strādā nesavtīgi un atbildīgi, spodrinot Latvijas vārdu un tēlu šeit savā dzimtenē – Latvijā. Ar “Polijas Atdzimšanas oficiera krustu” tika apbalvota skolas direktore un direktores vietniece ārpus klases darbā – poļu biedrības priekšsēdētāja Rēzeknē Bernadeta Geikina – Tolstova ar “Panākumu sudraba krustu”. Prezidenta kungs sirsnīgi pateicās visiem klātesošajiem Latvijas poļiem par sapratni, draudzību, vēlēja veiksmi, panākumus, strādājot radoši un veidojot cilvēkiem labāku nākotni.

Pēc oficiālās daļas skolas direktore nodeva pateicības vārdus no Izglītības Ministra K. Šadurska par Latvijas poļu skolu darba atbalstu, palīdzību un Starptautiskā darba līguma veiksmīgu īstenošanu Latvijā un Polijā un personīgi pateicās par Polijas Republikas atbalstu Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas darbā.

 

Direktores vietniece informātikas jomā:  A.Skripačenoka

 

You may also like...