Zaļo skolu skaits arvien pieaug

134 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 67 skolas saņems diploma un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.

Jau sesto gadu arī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā svētki – ir atkal novērtēts skolas kolektīva darbs un atkal pie skolas plīvos Zaļais karogs. Ekoskolas nosaukums ir atkal apstiprināts.

Lielu paldies sakām ekoskolas vadītājai skolotājai Anitai Vaivodei, visai ekopadomei, īpaši bērniem, kuri gan vāc makulatūru, lietotās baterijas, plastmasas pudeles, plastmasas korķus, stāda puķes, ravē, piedalās, organizē dažādus konkursus, skates, piedalās pilsētas, novada, valsts pasākumos, rūpējas par tīru un sakoptu vidi. Skola ir ES projekta “Baltijas jūras ilgtspējīga attīstība” dalībniece.

 

RVPĢ direktore

Valentīna Šidlovska

You may also like...