Nodarbības par bērnu traumatismu!

 • 20230223_080623
 • 20230223_083203
 • 20230223_085553
 • 20230223_090909
 • 20230223_104834
 • 20230223_105948
 • 20230223_114712
 • 20230223_115754
 • 20230223_124547
 • 20230223_125730
 • 20230223_130541
 • 20230223_131231
 • 20230223_131253
 • 20230307_081305
 • 20230307_085426
 • 20230308_081157
 • 20230308_085934
 • 20230308_090540
 • 20230308_090556
 • 20230308_095352
 • 20230308_110104

Lai izglītotu dažāda vecuma bērnus par drošības jautājumiem un biežākajiem traumu veidiem, par traumu gūšanas apstākļiem un veicamajiem profilakses pasākumiem, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā no š.g. februāra mēneša līdz martam notika Veselības ministrijas bezmaksas izglītojošas nodarbības par bērnu traumatisma profilaksi, ar mērķi samazināt bērnu traumatismu Latvijā. Nodarbībās piedalījās visas klases sākot ar 1.klasi un līdz pat 9.klasei.

Īpašs paldies nodarbību vadītājai Nadeždai Trušelei par interesantajām un saturiskajām nodarbībām, par lielisko un iejūtīgo attieksmi pret skolēniem. Nodarbību laikā skolēni gan nostiprināja un atcerējās esošās zināšanas par drošību dažādās situācijās, gan ieguva jaunas. Prieks bija vērot kā skolēni atveras un iesaistās diskusijās, izsaka savu viedokli un dalās ar savu pieredzi dažādās dzīves situācijās!

Tāpat milzīgs paldies Veselības ministrijai par šīm nodarbībām, izstrādātajiem izglītojošiem materiāliem un spēlēm!

Izglītojošie pasākumi par bērnu traumatisma profilaksi tika īstenoti un finansēti Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. pasākuma „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” projektā „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001).

You may also like...