Zaļos filmē

hes_liels

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija ir izcīnījusi Ekoskolas nosaukumu un tāpēc 19. oktobrī skolā viesojās Vidzemes Televīzija. Viesi filmēja skolēnu debates raidījumam „Es varu būt zaļš”.Pirmajā raidījumā Valmierā varēja sekot debatēm par tēmu „Atkritumu šķirošana – par un pret”. Šoreiz spriedām par „Ūdens enerģijas izmantošanu Latvijas apstākļos”. No skolas tika izvēlēti 6 skolēni: Kristaps Blisiņš, Ainita Kamša, Justīne Širina, Katrīna Paškeviča, Anna Velikāne un Mārtiņš Mozga, kuri raidījuma sākumā tika sadalīti „par” un „pret” komandās. Debatēs piedalijās arī ekperti – Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas direktore Anda Zeize, a/s „Latgales Enerģētika” valdes priekšsēdētājs Jānis Novakšānovs un Daugavas HES tehniskais direktors Dzintars Ostanjevičs. Viņi katrai komandai uzdeva vienu jautājumu, kas palīdzēja noteikt uzvarētājus, bet abas komandas bija sagatavojušas vienlīdz labus argumentus un atbildes, tāpēc rezultāts bija neizšķirts. Visiem pasniedz piemiņas balvas un noslēgumā mēs pastāstījām, ko mēs darām, lai būtu zaļi.

„Par spīti uztraukuma, mums ļoti patika, jo guvām pieredzi kā ir filmēties televīzijā un uzzinājām daudz jaunas informācijas par hidroelektrostacijām Latvijā”, atzīst skolēni. Visu raidījumu var noskatīties interneta vietnē: http://vtv.lv/25102012-vidzemes_tv_es_varu_but_zals

You may also like...