Atkalredzēšanās prieks

Sestdien, 6.februārī, skolā norisinājās absolventu tikšanās. Kādam īsāks, kādam bija garāks laika posms pagājis kopš pēdējās draugu sastapšanas reizes. Skolotājiem un direktorei bija prieks atkal redzēt savus audzēkņus, uzzināt, kas patlaban notiek viņu dzīvē, ko ir sasnieguši, kādi sapņi vēl piepildāmi. Pasākuma pirmā daļa sastāvēja no tagadējo skolēnu priekšnesumiem, kā arī 5. un 10. izlaiduma gadu godināšanas. Visiem klātesošajiem bija interesanti vērot videomateriālus no viņu toreizējās skolas dzīves. Zālē skanēja gan smiekli, gan pozitīvi vārdi par redzēto. Otrā daļa norisinājās mūzikas pavadībā, par kuru rūpējās Jānis Laizāns. Visiem bija iespēja izrunāties un jautri pavadīt laiku. Tikai ap plkst 7.00 no rīta pēdējie absolventi pameta skolas telpas. Visi bija tik priecīgi par atkal satikšanos, ka nemanīja, cik ātri laiks paskrējis.
Priecē, ka absolventi direktorei, skolotājiem veltīja mīļus, labus vārdus par skolā pavadīto laiku. Ne vienu vien reizi varēja dzirdēt sirsnīgu paldies. Absolventi skolā ir gaidīti ne tikai februāra pirmajā sestdienā, bet jebkurā dienā, kad vēlas. Skolas durvis vienmēr tiem ir un būs atvērtas.

You may also like...