Dziękujemy!

Fundacja „Oświata Polska za Granicą

 

Szanowni Państwo!

Drodzy Przyjaciele!

 

Na wstępie wyrażam serdeczne podziękowanie za okazane nam wsparcie i pomoc w realizowaniu projektu „Wsparcie odrodzonego szkolnictwa polskiego w Łatgalii w rocznicę 25-lecia powstania pierwszych polskich placówek”.

Informujemy, że w dniu 01.07.2015r. otrzymaliśmy elektroniczno-digitalne pianino. Darozwizna ta niewątpliwie będzie sprzyjała rozwojowi i doskonaleniu umiejętności muzycznych naszych uczniów, szlifowaniu ich talentów aktorskich oraz wychowaniu estetycznemu dzieci.

Pragnę nadmienić, iż 140 uczniów naszego gimnazjum, mianowicie 6 zespołów artystycznych: 4 zespoły taneczne, zespół instrumentalny oraz chór klas 5-9 w terminie od 05.07.- do 12.07.b.r. będą uczestnikami Państwowego Festiwaliu Pieśni i Tańca Dzieci i Młodzieży, który odbędzie się w Rydze.

Jest to dla nas ogromny zaszczyt i możliwość prezentowania naszej placówki, naszego miasta Rezekne, rewalizacji wśród wielu tysięcy zespołów artystycznych z całej Łotwy, którzy to będą przedstawiali swoje talenty w Rydze, na największej w państwie estradzie.

Obiecujemy, że darowizna, ofiarowana przez Państwo, będzie zawsze służyła naszym 524 uczniom na zajęciach szkolnych oraz w czasie wolnym.

 

Lączymy wyrazy szacunku oraz miłe pozdrowienia z ziemi łotewskiej.

 

Z poważaniem

 

You may also like...