Iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” notikumi RVPĢ oktobrī, novembrī un decembrī

 

Tumšās rudens un ziemas  dienas krāšņākas padarīja iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” pasākumi, ko bija iespējams apmeklēt Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolēniem. Saskaitot visu šī pusgada  notikumu dalībniekus, noskaidrojām, ka to bijis 1054,t.i, katrs skolēns vidēji apmeklēja 2 pasākumus. Ko redzējām, dzirdējām, ar ko bagātinājām savu pieredzi oktobrī, novembrī un decembrī?

Oktobrī bija iespēja noskatīties Eiropā godalgoto filmu pēc J.Joņeva ramāna ,,Jelgava-94”motīviem. Filmas “Jelgava-94” stāsta centrā ir četrpadsmitgadīgais Jānis, Jelgavas puika ar “zubra” līmeņa mācību sasniegumiem, kurš cenšas būt neviena nepamanīts. Tomēr iemīlēšanās klasesbiedrenē Kristīnē un nejauši iegūtie draugi Nāve un Zombis neatgriežami aizsāk jaunu lappusi Jelgavas pusaudža dzīvē – ir jāspēlē grupā, jāklausās metāls, vajadzīgas īstās drēbes un līdz asarām jānoved skolotāji un vecāki. Pirms filmas skolēni tika iepazīstināti arī ar J.Joņeva romānu. Filma raisīja skolēnos pārdomas,viņi salīdzināja savu un deviņdesmito gadu realitāti, attiecību modeļus, intereses.

Arī izbraukuma izrāde ,,Tētis”, ko rādīja Istabas teātris, atklāja daudzas mūsdienu ģimenes problēmas.To noskatīties varēja mūsu skolas 3.un 4.klašu audzēkņi. Pēc Kārļa Vērdiņa populārās dzejas grāmatas motīviem to iestudējis režisors Jānis Znotiņš. Kārļa Vērdiņa dzejoļi ir gan rotaļīgi, gan nopietni vienlaikus, un šāda forma ir arī Jāņa Znotiņa izrādei.  Bērniem ir svarīga šāda dzejas izrāde ,pirmkārt, tāpēc, ka tā viņi iepazīst valodu, dzejas ritmu, saprot, ka tēti var būt ļoti dažādi.

Kultūras notikumiem piepildīts bija arī decembris. 3.decembrī vecāko klašu skolēni aizdomājās par varonības tēmu, par brīvības dārgo cenu, skatoties režisora Dzintara Dreiberga vēsturisko kara drāmu pēc strēlnieka Aleksandra Grīna romāna “Dvēseļu putenis” motīviem.  Šī filma apliecina latviešu nesalaužamo spītu, dzimtenes mīlestību un varonību.Savā pārspriedumā 12.klases skolēns Raivis Kuševskis atzīst:,,Es vēlētos izcelt nesen redzēto filmu ,,Dvēseļu putenis”, kas ir ieinteresējusi un aizkustinājusi daudzus kino apmeklētājus, skatītājus. Manuprāt, tādu pasākumu apmeklēšana cilvēku izglīto, veicina pašizaugsmi.” SavukārtVineta Mūrniece raksta:,,..es sapratu, ka jābūt katrā  dzīves brīdī garīgi un fiziski stipram, neskatoties uz vecumu, un jācīnās par savu dzimteni, ģimeni, kā arī par biedriem, kolēģiem, kuri ir tavā pusē, komandā.Arturs, filmas galvenais varonis, bija savas zemes patriots un cīnījās līdz kara beigām.”

Decembrī skolā vēlreiz viesojās stāstniece Līga Reitere, un šoreiz nodarbības vadīja 1.un 2.klašu skolēniem. Stāstniece vadīja stundu  par tradīcijām. Pēdējā mācību nedēļa bija pārsteigumu pilna ceturto, piekto un sesto klašu skolēniem.Pirmkārt,varēja noskatīties krāšņo, muzikālo animācijas filmu,,Saule brauca debesīs”,kuras pamatā ir gandrīz detektīvstāsts, kas balstīts uz folkloras motīviem. Kad ķekatu jampadracī tiek nozagta Saules un Mēness meitiņa, izmisušie vecāki sauc palīgā cilvēkus, lai bērniņu atgūtu. Nabašnieks kopā ar Meiteni un Brālīti dodas ceļā, lai stātos pretī gan mošķiem un ērmiem, gan pašu bailēm. Palīgiem dotas tikai trīs diena: ja Saules meitu laikus neatradīs, tā zaudēs savu spēku un kļūs par parastu meiteni. Animācijas klasiķes Rozes Stiebras filma tapusi pēc folkloras motīviem, tās spraigos notikumus apdziedājuši Juris Kaukulis un „Jauno Jāņu orķestris.” Otrkārt, skolā viesojās ,,Virtuālais planetārijs” ar programmu ,,Es saprotu literāro daiļdarbu caur mākslu”,kur aizraujošā mācību vidē, uzliekot 3D virtuālās realitātes brilles,bērni varēja iepazīt dzeju un mākslu kopā ar lelli Leo.

Ceram, ka arī turpmāk skolēniem būs gan iespēja, gan vēlēšanās turpināt iesākto ceļu kultūras pasaulē.

 

You may also like...