Jaunās studiju programmas augstākās izglītības iestādēs 2019./2020. studiju gadā

2019./2020. studiju gadā augstskolas un koledžas izveidojušas kopumā 25 jaunas programmas,  liecina Nacionālās izglītības iespēju datubāzes (NIID.LV) apkopotā informācija. Programmas ir akreditētas esošo studiju virzienu ietvaros vai saņēmušas licenci programmu īstenošanai jaunos studiju virzienos.

Jaunizveidoto programmu klāsts ir tematiski daudzveidīgs, pārstāvot tādas nozares kā sports, uzņēmējdarbība, loģistika, komunikācijas zinātnes, jurisprudence, inženierzinātnes,  datorzinātnes u.c. Augstākās izglītības iestādes ir papildinājušas studiju programmu klāstu gan ar koledžas, gan bakalaura, gan maģistra līmeņa  programmām.

Vairākas jaunas programmas šogad uzsākusi īstenot Latvijas Universitāte (LU). Šovasar pirmo reizi LU uzņēma reflektantus sporta nozares programmās: pirmā līmeņa programmā “Sporta treneris“, kuru īstenos ne tikai Rīgā, bet arī novados: Alūksnē, Cēsīs, Kuldīgā, Madonā un Tukumā. Programma sagatavos profesionālus basketbola un futbola trenerus. LU šovasar pirmo reizi uzņēma reflektantus arī bakalaura studiju programmā “Sports, tehnoloģijas un sabiedrības veselība“ un maģistra programmā “Sporta zinātne“.

LU sāk uzņemšanu arī jaunā profesionālā bakalaura studiju programmā “Arodveselība un drošība darbā”, kas sagatavos darba aizsardzības vecākos speciālistus. Absolventiem, kuriem jau ir iegūta pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un darba aizsardzības speciālista kvalifikācija, šī programma sniegs iespēju mācīties pēc individuāla plāna, uzsākot studijas 5. vai 6. semestrī.

LU sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas biznesa skolu (RTU RBS) un Bufalo Universitāti ASV Ņujorkas štatā 2019./20. gadā uzsāk īstenot starpdisciplināru bakalaura  programmu “Datorzinātne un organizāciju tehnoloģijas”, kas studentiem nodrošinās vispusīgas zināšanas IT jomā, sagatavojot augsta līmeņa IT speciālistus – potenciālos uzņēmumu vadītājus. Studiju programma tiek īstenota angļu valodā

RTU, gaidot jauno studiju gadu, sadarbībā ar Banku augstskolu ir izstrādājusi un licencējusi starpdisciplināru  profesionālā bakalaura studiju programmu “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, kas sagatavos finanšu sistēmu programmatūras izstrādātājus.

Jaunā LU Juridiskās fakultātes maģistra programma “Tiesības un organizāciju pārvaldība” būs noderīga gan valsts, gan privātajā sektorā strādājošajiem, kuri iegūs padziļinātas zināšanas tādās jomās kā publisko iepirkumu vadība, personāla vadības juridiskie aspekti, līgumtiesības un īpašumtiesības, valsts institucionālā sistēma un administratīvais process, korporatīvās pārvaldības tiesības u.c. Jaunu bakalaura programmu tiesību zinātnēs piedāvās arī Ekonomikas un kultūras augstskola (EKA).

Daugavpils universitātes (DU) jaunā profesionālā maģistra programma “Viedā ekonomika un inovācijas” tika izveidota, ņemot vērā Latgales uzņēmumu un iestāžu speciālistu praktiķu ieteikumus. Programmā integrētas divas apakšprogrammas – viedā ekonomika un finanses.

Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir uzsākusi īstenot jaunu starpdisciplināru maģistra studiju “Veselības komunikācija”. Pēc šīs programmas beigšanas studenti būs kompetenti gan veselības, gan komunikācijas nozarē, un pratīs informēt sabiedrību par veselības nozarē notiekošo, veicināt profilakses pasākumus un vēstīt par dažādu slimību rašanos un simptomiem.

Jaunu maģistra programmu “Tehnoloģiju tiesības” piedāvā arī Rīgas Juridiskā augstskola (RJA), nodrošinot maģistra grādu strauji augošajā specializācijas jomā. Programmā iegūtās zināšanas studentiem ļaus orientēties tiesību sistēmās, kas veidojas ap jaunajām tehnoloģijām, tādām kā datu aizsardzība, informāciju un tehnoloģiju līgumi, kiberaizsardzība un intelektuālā īpašuma tiesības.

Biznesa aukstskolas Turība (BAT) profesionālā bakalaura studiju programmas “Datorsistēmas” ietvaros studenti apgūs programmatūru izstrādi, kodēšanu un IT algoritmus. Šajā programmā praktiskās nodarbības ir paredzētas divreiz vairāk nekā teorētiskās lekcijas.
Studējot Transporta un sakaru institūta (TSI) jaunajā profesionālā bakalaura programmā “Robotika”, būs iespēja izvēlēties sev interesējošu specializāciju: rūpniecisko vai autonomo (mobilo) robotiku. Programmas absolventi iegūs plašas ziņāšanas robotu programmēšanā, apkalpošanā, spēs tos ieviest ekspluatācijā un integrēt kādā rūpnieciskā procesā vai apkalpojošā sfērā.

Jaunu, mūsdienu darba tirgum atbilstošu,  profesionālā bakalaura programmu “Jaunuzņēmumu vadība” izstrādājusi un licencējusi Ventspils Augstskola (VA). Programma ir paredzēta jaunajiem un topošajiem uzņēmējiem, kurus interesē inovācijas, tehnoloģijas un personīgā izaugsme. Augstskola sola, ka studenti jau 1. kursā veidos savus uzņēmumus un uzsāks pelnīt naudu.

Biznesa vadības koledža (BVK) uzsāk uzņemšanu 1. līmeņa programmā “Biznesa loģistika”, kuras mērķis ir sagatavot kompetentus un konkurētspējīgus speciālistus loģistikas jomā. Programma ir sagatavota ar Latvijā vadošo transporta un loģistikas nozares uzņēmumu atbalstu.

Jaunu apakšprogrammu “Mūzikas menedžments” programmas “Uzņēmējdarbības vadība” ietvaros uzsāk īstenot Informācijas sistēmu menedžmenta augstskola (ISMA). Programma sagatavos profesionāļus darbam tādās šovbiznesa jomās kā producēšana, klubu pasākumu menedžments, koncertdarbība un viesizrādes, pasākumu rīkošana, skaņu ierakstu industrija, sabiedriskie sakari un darbs ar plašsaziņas līdzekļiem.

Vēršam uzmanību uz to, ka augstskolas drīkst organizēt uzņemšanu tikai tajās programmās, kuru īstenošanai ir saņemta licence. Izveidojot jaunu programmu studiju virzienā, kurā augstskolai nav akreditācijas, augstskola vispirms saņem licenci un, uzsākot īstenot programm

u, var saņemt virziena akreditāciju. Ja augstskolai ir atbilstošā studiju virziena akreditācija, tad, izveidojot jaunu programmu, tā ir akreditēta līdz studiju virziena akreditācijas termiņa beigām.

Jauno programmu licencēšanas process turpinās, jaunu programmu atvēršanas un licenču izsniegšanas gadījumā šī raksta saturs tiks papildināts.

 

You may also like...