Lieldienu aktivitātes

Aizvadītajā nedēļā skolā norisinājās dažādi atraktīvi pasākumi veltīti Lieldienu svētku izskaņai. Otrdien un trešdien no 1. klases līdz 6. klasei aktivitātes norisinājās gan aktu zālē, gan horeogrāfijas zālē. Katra klase tika sadalīta komandās. Vajadzēja iziet 4 stacijas – krustvārdu mīklu minēšana, zīmēšana, dzejoļu sacerēšana un olu stafete.

Skolēniem spēles patika, to varēja redzēt viņu aizrautīgajās sejās, kā arī dzirdēt viņu smieklos un čalās.

Skolas bibliotēkā arī bija organizēta viena spēle pašām jaunākajām klasēm. 1. un 2. klases skolēni meklēja papīra olas, kuras bija paslēptas starp grāmatām, galdos un citās vietās. Uzvarētāju komandas tika pie saldiem gardumiem. Arī pārējās komandas netika apdalītas, bet gan saņēma mazāku daudzumu konfekšu.

Skolēni labprāt piedalās šādos tematiskos pasākumos. Tā ir iespēja mazliet atpūsties no mācībām un jautri pavadīt laiku.

You may also like...