Mācāmies žestu valodu! Uczymy się języka migowego!

Ikviens no mums dzīvo sabiedrībā, kurā mēs saprotamies, kontaktējam, risinām dažādus jautājumus, problēmas un t. t., bet vai mēs kādreiz redzot blakus sev cilvēku, kurš kontaktējas ar žestu valodu aizdomājamies, kā viņš to dara un kā cits viņu saprot? Droši vien nē!

Jo pasaulē ir 70 miljoni cilvēku, kuri sazinās ar žestu valodu, Polijā 50 tūkstoši, Turcijā 89 tūkstoši un mūsu mazā Latvijā 2 tūkstoši. Šie skaitļi ir neapstrīdami, jo pasaules nedzirdīgo biedrībai, starptautiskai nedzirdīgo b-bai un gandrīz visās valstīs šodien ir savas biedrības ar saviem statūtiem, emblēmu u.c.

Mēs, Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija, uzsākām jaunu ES projektu “My Sign Club & My Sign Application”, lai iemācītu skolotājiem, bērniem žestu valodu, zinātu, prastu to pielietot, atvieglotu dažādu vecuma grupu cilvēkiem kontaktēšanās iespējas, sniegtu gan uzziņu, gan izziņu materiālus, gan paši sevi bagātinātu ar vēl vienu valodu. Šī projekta ietvaros mūsu skolas skolotāji bija darba vizītē koordinatorskolā Turcijā Stambulā uz apmācības kursu žestu valodas apguvē.

Brīnišķīga, ļoti erudīta trenera vadībā notika triju dienu apmācības. Sadarbības skolas skolēni demonstrēja savu izpildīto mājas darbu-izpildīja Turcijas valsts himnu žestu valodā. Nākošā darba vizīte februārī notiks mūsu skolā, mūsu bērniem būs jādemonstrē savas zināšanas alfabēta apguvē, teikumu veidošanā žestu valodā, jāpiesaka skolas mākslinieciskie pašdarbības kolektīvi u.c.

Plānojot viesu uzņemšanu, plānojam iepazīstināt viesus ar mūsu brīnišķīgo Rēzekni, Latgali, Latviju.

 

Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore V.Šidlovska

Żyjemy w społeczeństwie, gdzie porozumiewamy się, nawiązujemy kontakty, rozwiązujemy problemy, dzielimy się radością i smutkiem. Widząc obok siebie osoby, które komunikują się językiem migowym, zastanawiamy się, w jaki sposób to robią i czy inni ludzie mogą zrozumieć ten język. Raczej nie rozumieją!

Na świecie żyje 70 milionów ludzi, którzy porozumiewają się językiem migowym, w Polsce liczba ta stanowi 50 tysięcy, w Turcji – 89 tysięcy, natomiast w naszym małym państwie łotewskim – 2 tysięcy mieszkańców. Ilość jest stanowczo określona, ponieważ Światowe Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Międzynarodowe Stowarzyszenie Osób Niesłyszących prawie we wszytskich państwach posiadają obecnie własne regulaminy, statuty, symbole, itd.

Delegacja Państwowego Polskiego Gimnazjum w Rezekne rozpoczęła pracę w nowym projekcie UE „My Sign Club & My Sign Application”, mającym na celu opanowanie przez nauczycieli i uczniów języka migowego, umiejętność posługiwania się tym językiem, ułatwienie możliwości kontaktowania się osób z poszczególnych grup wiekowych, stosowanie różnorodnych sposobów rozwoju myślenia i wyobraźni, wzbogacenie własnego zakresu językowego. W ramach projektu nauczyciele naszego gimnazjum przebywali w roboczą wizytą w szkole partnerskiej w Turcji, w Stambulu, gdzie uczestniczyli w szkoleniach właśnie z zakresu języka migowego.

Pod kierownictwem umiejętnego, twórczego wykładowcy przez trzy dni uczyliśmy się języka migowego. Uczniowie ze szkoły partnerskiej zaprezentowali swoją wykonaną pracę domową, mianowicie „zaśpiewali” państwowy hymn Turcji w języku migowym. Kolejne robocze posiedzenie projektu odbędzie się w lutym w naszej szkole, uczniowie będą musieli przedstawić swoje umiejętności w zakresie opanowania alfabetu, układania zdań w języku migowym, przedstawienia szkolnych zespolów artystycznych, itd.

Planując przyjęcie gości, mamy na celu również zapoznać ich z naszym pięknym miastem Rezekne, z Łatgalią i z Łotwą.

 

Dyrektor Państwowego Gimnazjum Polskiego w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

You may also like...