Pirmā Svētā Komūnija – svētki bērniem, ģimenei un skolai

 • DSC02226
 • DSC02247
 • DSC02253
 • DSC02272
 • DSC02294
 • DSC02324
 • DSC02325
 • DSC02337
 • DSC02339
 • DSC02379
 • DSC02384
 • DSC02402

2021.gada 8.septembrī, svinot Vissvētākās Jaunavas Marijas dzimšanas svētkus, Pirmo Svēto Komūniju saņēma 40 bērni, kas mācās Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas 3.klasēs. Meitenes un zēni baltos tērpos, albās, rokās iedegtas sveces ar baltām lentītēm un miršu zariņiem. Laimīgi bērni, it kā eņģeļi, kuri nokāpuši no debesīm uz zemi.

Euharistija – tā ir upurdāvana Dievam, kas nav salīdzināma ne ar kādu dārgu dāvanu draugam vai ar kaut ko vēl vērtīgāku, kas pieder man pašam. Euharistija ir mūsu pašu upurdāvana Dievam: kas ļauj mums būt līdzdalīgiem Viņa mīlestībā.

Šī pasākuma liecinieki bija baznīcas ticīgie, bērnu vecāki, 3.klašu audzinātājas, kristīgās mācības skolotāja I. Trokša, ģimnāzijas direktore O. Burova un šīs burvīgās tradīcijas iedibinātāja, pirmā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas direktore V. Šidlovska.

Pirmā Svētā komūnija ir durvis, kas atver cilvēkiem ceļu pie Dieva, tā ir sveces gaisma mūsu sirdīs, kas dod cilvēkiem dvēseles siltumu, mīlestību un līdzjūtību.

Bērnu vecāki pateicās gan V.E. bīskapam Jānim Bulim, gan priesteriem, gan skolotājiem.  Gribas novēlēt visiem Pirmās Svētās Komūnijas bērniem, lai viņi neaizmirstu pildīt savu solījumu, kuru deva Jēzum, ka viņi mīlēs Jēzu vienmēr un bieži nāks pie Viņa ciemos svētdienās un svētkos kā pie sava vislabākā drauga, kuram vienmēr var uzticēties un saņemt no viņa palīdzību grūtajos dzīves brīžos. Bet vecākiem gribam novēlēt neliegt bērniem bieži piedzīvot šo brīnumu un būt pašiem dedzīgiem Dieva vārda nesējiem.

RVPĢ vadības komanda

You may also like...