Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas skolotāju un skolēnu domas par iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma” ietvaros notikušo kino un vēstures dienu 2021.gada 8.maijā.

Sākumskolas skolēni iepazinās ar biedrības Kinopunkts piedāvāto multfilmu programmu ,,Zelta pavasaris”,kurā iekļautas šādas filmiņas:
Grieķijas dārgumi (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa); Rezgalības 2 (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa); Pavasaris Vārnu ielā (studija Atom Art), Hugo un viņa neticamie piedzīvojumi (studija Rija), Putnubūris (Animācijas Brigādes leļļu filmiņa).
Pēc filmiņu noskatīšanas skolēni ar skolotājiem analizēja multfilmās attēlotos notikumus, pārrunāja, kāpēc scenārija autors izdomāja noteiktu sižetu, kādi ir kritēriji, lai multfilmas skatītājiem patiktu.

 

 Pasākuma  nodarbības  “Āraišu ezerpils. Cik jautājumu, tikpat atbilžu”laikā 5.-6.klašu skolēniem  bija  iespēja virtuālā veidā uzzināt vairāk par dzelzs laikmeta cilvēku ikdienu ezerpilī (8./9.–10. gs. un  papildināt vēstures, latviešu valodas, sociālo zinību un citu mācību priekšmetu apguvi. Nodarbības vadmotīvs ir jautājums. Arheologa Jāņa Apala ievērojamie atklājumi sākās ar jautājuma uzdošanu “Vai iespējams, ka teikās par lidojošiem ezeriem slēpjas patiesība?” Tāpat arī skolēniem nodarbības sākumā jācenšas noformulēt atbildi uz jautājumu: “Ko es vēlos uzzināt šajā nodarbībā?” Nodarbības gaitā kopīgi tiek noskaidrotas atbildes uz vairākiem jautājumiem: Kā atklāja ezerpilis? Kur Latvijā tās atrodamas? Kas un kad tās apdzīvoja? Kāda bija ikdienas dzīve ezerpilī – ēkas, nodarbošanās, ēdiens, apģērbs? Ko nozīmē tādi vārdi kā vadzis, klons, sietava, kājauts un citi? Cik ilgi ezerpilis pastāvēja un kāpēc tās vairs netika apdzīvotas?

Nodarbības otrajā daļā skolēni savas zināšanas pārbaudīja, piedaloties viktorīnā platformā kahoot.it. , varēja uzdot savu jautājumu kādam no klasesbiedriem un novērtēt nodarbību un savu dalību tajā. Pēc nodarbības norises skolotājam bija iespēja saņemt kahoot.it spēles rezultātus, kur detalizēti redzams katra skolēna sniegums.

Skolotāju vērtējums: Nodarbība bija interesanta, jo iepazīstinājā skolēnus ar Latvijas iedzīvotāju vēsturisko gaitu. Arī skolēni iesaitījās nodabībā, gan apskatot zīmējumus un attēlus, gan arī skaidrojot latviešu valodas vecvārdus. Arī ļoti labi, kad beigās skolēni spēja paši balsot kahoot.it saitē, lai noskaidrotu pareizās atbildes par nodarbībā apgūto.

 

Skolēnu atsauksmes – viedokļi:

Ļoti interesanti.

Iepazinās ar Latvijas vēstures posmu.

Jauka balsošana kahoot.it saitē.

Atbilstoši attēli un zīmējumi.

 

Patika skaidrot latviešu vecvārdus.

 

Kinolektoriju „Mans mīļākais karš” attālināti apmeklēja 7.a,7b.un 9.klašu skolēni.

Kinoteātris “Splendid Palace” ir izveidojis jaunu digitālu formātu iecienītajiem kino lektorijiem, kas sastāv no filmas un lekcijas. Kopā ar profesionālu kinematogrāfu komandu ir radīts virtuāli, izzinoši un vizuāli baudāms kino notikums. “Dokumentālā saruna pirms filmas” – ceļvedis, kas jauniešiem palīdzēja iejusties gaidāmās filmas saturā un tēlos, atklājot arī filmas aizkulišu noslēpumus. Padomju Latvija  20.gs.70.gadi līdz Latvijas neatkarības atjaunošanai. Skats no bērna skatupunkta uz dzīves realitāti, balstīts uz personiskajām atmiņām, kas savijušās ar humoru, nopietnību un atklātību. Filmas pamatjautājums – cik liela nozīme ir katra cilvēka atbildībai, drosmei un ticībai – ir svarīgs un aktuāls joprojām.

Skolotāju vērtējums: Skolēniem attālināto mācību laikā iespēja noskatīties vēsturisku filmu par laiku, kurā dzīvoja viņu vecāki un vecvecāki, dalīties par redzēto savās pārdomās ar ģimenes locekļiem, kam šis laiks nav svešs.

 

Skolēnu atsauksmes – viedokļi:

Bija vērts noskatīties šo filmu, jo tā bija vēsturiska un varēju paskatīties uz šo laiku ar padomju bērna acīm.

Man patika pilnīgi viss, īpaši tāpēc, ka bija videoklipi.

Patika gan animācija, gan pats stāsts.

Daži momenti atgādināja to, ko stāstīja mamma – pēc produktiem bija jāstāv rindā.

Neviens nebija laimīgs tajos laikos.

Dažu varoņu rīcībā es atpazinu sevi, tas ļāva saprast, kas notika agrāk.

Uzzināju, kā cilvēki jutās.

Patika veids, kā viss bija pastāstīts.

Patika animācija.

Grūti dzīvot bez brīvības un iespējas paust savu viedokli.

Jutos tā, kā pati būtu tajā filmā.

Man patika vectēvs, jo viņš redzēja skaistumu un ļoti skaisti gleznoja.

Patika Ilzes izjūtas un pārdomas visas filmas garumā.

Patika, ka Ilzei bija mērķis, uz kuru tiekties.

Šāds varoņu atainojums piesaista uzmanību, ļauj vieglāk uztvert sižetu un filmas būtību.

Man patika filma, jo mani interesē dažādas lietas, kas saistītas ar vēsturi, filmā tas bija parādīts ļoti interesanti.

Uzzināju, kā cilvēki dzīvoja Latvijā – bez sava viedokļa, patiesības, dzīves. Cilvēki dzīvoja bailēs.

Var salīdzināt tā laika dzīves apstākļus ar šodiendienas iespējām.

Paldies par iespēju ,,mācīties citādi”!

 

Materiālu apkopoja iniciatīvas ,,Latvijas skolas soma”RVPĢ koordinatore Silvija Volāne.

You may also like...