Vai drāma matemātikā ir iespējama?/Czy drama w matematyce jest możliwa?

Jā, protams! Par to varēja pārliecināties Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā viesojušies ciemiņi projekta “My Maths & Science practices with fun!” no Portugāles un Turcijas.

Nedēļas garumā mūsu skolēni spēja parādīt viesiem uzdoto mājas darbu “Drāma matemātikā”. 7.c klases skolēni ar audzinātāju A.Ločmeli izrādes uzveduma veidā parādīja Pitagora teorēmas būtību un tās saprašanas un iemācīšanās ceļu angļu valodā.

Analizējot novadīto stundu-drāmu ciemiņi atzinīgi novērtēja skolēnu zināšanas matemātikā, angļu valodā un spēju atveidot personāžu un brīvi justies uz skatuves publikas priekšā. Savkārt 12. klases skolēni novadīja 8.b klases skolēniem fizikas stundā viktorīnu-spēli “Kas, kur, kad?”

Skolotājas Taisijas Strodes vadībā bija sagatavota brīnišķīga izstāde par tiltiem un torņiem no visdažādākiem materiāliem: makaroniem, sērkociņiem, ābolu kātiem, skaitāmkauliņiem un t.t. Šī izstāde atstāja lielu iespaidu uz viesiem, viņi apbrīnoja skolēnu izdomu un smalko darbu, un izteica komplimentus darbu autoriem un skolotājai.

Projekta dalībnieki tikās pilsētas Domē ar pilsētas mēra vietnieku A.Rešetnikova k-gu, apmeklēja Goru un piedalījās koncertā “O SOLE MIO”, apmeklēja Aglonas Bazeliku, Karaļkalnu, Aglonas maizes muzeju, kā arī Ludzu, bija amatnieku darbnīcās, Ludzas baznīcā un pie keramiķa Jura Krompāna. Nākošā vizīte notiks Turcijā Afjonas pilsētā, kurā mūsu 6 skolēniem būs kopā ar turku un portugāļu bērniem jāgatavojas Starptautiskai olimpiādei eksaktajās zinātnēs, tāpēc tagad bērni īpaši gatavojas fizikai, matemātikai un ķīmijai, kā arī mācās padziļināti angļu valodu, jo arī drāmas tēma joprojām ir aktuāla. Novēlēsim mūsu skolēniem veiksmi un izdošanos Turcijā-projektā!

Skolas direktore V. Šidlovska

 

Tak, oczywiście! O tym mogli przekonać się goście z Portugalii i Turcji podczas pobytu w Państwowym Polskim Gimnazjum w Rezekne w ramach projektu „My Maths & Science practices with fun!”

W ciągu całego tygodnia  nasi uczniowie mieli możliwość prezentowania gościom zadanej pracy domowej „Drama w matematyce”. Uczniowie klasy 7.c wraz z wychowawczynią Andą Loczmele w formie inscenizacji teatralnej przedstawili sens teoremy Pitagora oraz sposób jej zrozumienia i opanowania w języku angielskim.

Analizując przedstawioną lekcję-dramę goście pozytywnie ocenili umiejętności matematyczne uczniów, znajomość języka angielskiego, zdolności aktorskie, odważne zachowanie się na scenie przed publicznością. Uczniowie klasy 12., z kolei, przygotowali i przeprowadzili dla klasy 8.b konkurs-grę „Co? Gdzie? Kiedy?” na lekcji fizyki.

Pod kierownictwem nauczycielki Taisji Strode została przygotowana fantastyczna wystawa mostów i wieżyczek, wykonanych z różnorodnych materiałów: makaron, zapałek, klocek, jabłek, patyczkow, itd. Wystawa wywarła wielkie wrażenie na gościach, którzy podziwiali wyobraźnię uczniów, szczegółową pracę. Goście skierowali liczne komplimenty dla autorów prac i nauczycielki.

Uczestnicy projektu mieli spotkanie z wiceprezydentem miasta Rezekne Andrzejem Reszetnikowym w Urzędzie Miasta, zwiedzili „Gors”, wzięli udział w koncercie „O SOLE MIO”, zwiedzili Bazylikę Agłońską, Wzgórze Karalkalns, Muzeum Chleba w Agłonie, mieli wycieczkę do Łudzy, zajęcia w pracowniach twórczych, zwiedzili kościół katolicki w Łudzy oraz warsztat ceramika Jurisa Krompana.  Kolejna wizyta odbędzie się w Turcji, w mieście Afjona, podczas której 6 naszych  uczniów  będą musieli przygotować się do międzynarodowej olimpiady z nauk eksaktywnych, w związku z tym obecnie uczniowie prężnie przygotowują się do lekcji fizyki, matematyki, chemii oraz doskonalą  swoje umiejętności z języka angielskiego, ponieważ temat dramy nadaj jest aktualny.

Życzymy naszym uczniom powodzenia i sukcesów podczas realizacji projektu w Turcji!

 

Dyrektor PPG w Rezekne mgr Walentyna Szydłowska

You may also like...