Jaunatnes iniciatīvu projekts “Demokrātijas taka Rēzeknē”

 • PHOTO-2022-07-04-20-01-36 1
 • PHOTO-2022-07-04-20-01-36 2
 • PHOTO-2022-07-04-20-01-36
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-16
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-19 1
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-19
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-21 1
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-21
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-22 1
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-22 2
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-22 3
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-22 4
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-22 5
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-22
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-23 1
 • PHOTO-2022-07-04-20-08-23

10.maijā RVPĢ  līdzpārvalde organizēja Jaunatnes iniciatīvu projektu “Demokrātijas taka Rēzeknē”.

Projekta  mērķis bija palīdzēt jauniešiem iepazīt demokrātijas pamatprincipus, Rēzeknes pilsētvidi, attīstīs radošās spējas un erudīciju, kā arī aktīvi un radoši pavadīt brīvo laiku.

 

Realizējot projektu, tika izveidota spēle digitālā formātā, izmantojot QR kodus, kuros bija ievietoti noteikti uzdevumi, sasaistot tos ar noteiktām vietām Rēzeknē. Skolēniem bija jāveic uzdevumi, kas ir saistīti ar demokrātijas vērtībām Rēzeknes pilsētā.

DEMOKRĀTIJA=CIEŅA

DEMOKRĀTIJA=BRĪVĪBA

DEMOKRĀTIJA=GRIBA

DEMOKRĀTIJA = VIENLĪDZĪBA

DEMOKRĀTIJA= LĪDZDALĪBA

 

Iniciatīvā piedalījās jaunieši no Rēzeknes vispārizglītojošām skolām. Komandā bija pieci jaunieši, katrai no tām tika izveidota grupa jeb čats aplikācijā “WhatsApp”, kurā tika sūtīti norādījumi par uzdevumu izpildi dažādās stacijās. Projekta noslēgumā organizatori saskaitīja iegūtos punktus, savukārt dalībnieki varēja piedalīties viktorīnā par ES un ieguva papildpunktus. Jaunieši ne tikai aktīvi izklaidējās, bet ieguva zināšanas, lietderīgi pavadīja brīvo laiku un iepazina Rēzeknes pilsētvidi. Papildus iegūtajām zināšanām jaunieši aktīvi pavadīja pēcpusdienu, piekopjot veselīgu dzīvesveidu un lietoja digitālās tehnoloģijas. Jaunieši mācījās sadarboties un cienīt citu viedokli, novērtēja, cik svarīgi ir prast  strādāt komandā.

 

Spēles dalībnieki, izvērtējot projektu, raksta:

“Piedaloties projektā, ieguvu jaunas zināšanas par ES, par Rēzeknes personībām un kultūru.”

“Man patika spēle, interesanti uzdevumi un neparasti izdomātas stacijas.”

“Man patika spēles vadītāji. Es atcerējos mūsu pilsētas vēsturi, pildīju interesantus uzdevumus un domāju, kā radoši izveidot bildi.”

“Bija interesanti uzdevumi. Kā arī jautri pavadīju laiku.”

“Es aktīvi pavadīju pēcpusdienu, lai paspētu laicīgi izpildīt uzdevumus, bija arī jāskrien.”

 

Jaunatnes iniciatīvu projekts “Demokrātijas taka Rēzeknē” veicināja  jauniešu izpratni par demokrātiju un ļāva aktīvi un radoši iesaistīties demokrātijas pamatprincipu izzināšanā Rēzeknes pilsētvidē.

 

Sirsnīgs paldies atbalstītājiem – Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībai,  kafejnīcai JAM Burger un Ausmeņa kebabs.

 

You may also like...