Manas sievietes ideāls 21.gs.

  • s5
  • s4
  • s3
  • s2
  • s1
  • s1
Kāda ir sieviete 21. gs.? Vai jārunā par sieviešu tiesībām mūsdienās? Vai jāveicina sieviešu labklājību profesionālajā, ekonomiskajā un sociālajā jomā? 🤔
Lai pievērstu uzmanību sievietes nozīmei mūsdienu sabiedrībā, 11. klasē Starptautiskajā sieviešu dienā norisinājās publiskās runas konkurss “Mans sievietes ideāls 21.gadsimtā”.
Mūsdienu sabiedrībā sievietes lomai ir piešķirta svarīga nozīme un spēks. Konkursa dalībniekiem bija iespēja dalīties ar savu pieredzi un izteikt viedokli, kāds ir sievietes tēls 21.gs. Jaunieši nosauca dažādas īpašības – gudra, izglītota, uzņēmīga, gādīga, atbildīga un viltīga utt. Tāpat arī atgādināja, ka šie ideāli un vērtības var būt ļoti dažādi, jo mūsdienu sieviete ir dinamiska un daudzveidīga. Jāatzīmē, ka jauniešiem sievietes ideāli ir dažādi- tās ir uzņēmējas, mammas, politiķes, žurnālistes, kaimiņienes, skolotājas utt. 👩‍🏫💆‍♀️

You may also like...