Par atklāto stundu “EP prioritātes 2020. gadā.”

24.februārī Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijas un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas EP “Vēstnieku skolas” jaunieši un skolotājas Biruta Vaivode, Maruta Krustāne, Sandra Trošina organizēja atklāto  stundu “EP PRIORITĀTES 2020. GADĀ”. Mācību stundā piedalījās Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ījabs, kā arī EP biroja vadītāja Marta Rībele un preses sekretārs Jānis Krastiņš. Ivars Ījabs iepazīstināja jauniešus ar EP darbu un prioritātēm.  Stundā jaunieši veidoja stāstu “EP 2020. gada prioritātes” ArcGIS programmā.  Mācību stundā skolēni noskaidroja, kādas ir EP izvirzītās prioritātes 2020. gadam,  izveidoja stāstu ArcGIS programmā un izplatīja to sociālajos tīklos. Jaunieši apzinās, ka EP prioritātes ir mūsu ikdiena un nākotne, tās ir jāpieņem savā dzīvē un jāinformē  par tām citus iedzīvotājus sociālajos tīklos. Jaunieši  atzinīgi novērtēja stundā iegūtās zināšanas, sadarbības prasmes un atzīst, ka par EP prioritātēm ir jārunā gan mājās, gan skolā.

EP deputāts I.Ījabs raksta: ”Rēzeknes jaunie eiropieši, paldies jums par šodienas darbu, jūs bijāt burvīgi, atvērti un ieinteresēti.”

Savukārt K. R. Lapiņš uzsver: “Jūs esat ārkārtīgi zinoši jaunieši Eiropas Savienības jautājumos. Priecājamies, ka ārpus skolas mācību priekšmetiem jūs arī interesējaties par citām nozarēm.”

                      

You may also like...