Un atkal ceļosim, lai mācītos!

Priecīgu ziņu, mēs RPVĢ kolektīvs saņēmām 3. augustā no ES Izglītības programmu departamenta, ka ir atbalstīti divi ES Erasmus programmas projekti “My Sign Club & My Sign Application” un “Math&science prectices with fun!”

Būsim šajā projektā kā partneri Turcijas, Polijas, Spānijas un Portugāles skolām.

Šo projektu darbības laikā gan skolotāji gan skolēni varēs iepazīties ar partnerskolu darbu matemātikas jomas padziļināšanā, gan ar individuālo pieeju skolēniem ar mācīšanās grūtībām, gan ar to kā motivēt skolēnus radošam, interesantam uz kompetencēm vērstām aktīvām darbībām.

You may also like...