“Brančs”ar lēmumpieņēmējiem Rēzeknes valsts poļu ģimnāzijā

  • 2F64922D-12BB-4766-A7B8-F6DC74725603
  • 3A92B200-3C67-4BBD-B2D5-C23A1EADC309
  • 3C0F73FE-E35A-41EF-AD49-4D260CDB03C5
  • 4A659960-6A16-47A1-B6F9-48E82DA00B5D
  • 5CDCF420-B903-42F0-8449-F24C3F689D75
  • 8AE47017-8853-4610-8B12-264B5741A067
  • 8B068B64-E5B3-47B2-A2FD-18FA3A0E596D
  • 33CD0EE5-0DC2-4E20-B709-E56B6F9C2629
  • 70A51C52-BD48-429D-BA16-4C47B49B39A0

16.jūnijā RVPĢ tika realizēta Erasmus+ Jauniešu dialoga projekta “Pašpārvaldes Co. laboratorija” pēdējā aktivitāte- “Brančs ar lēmumpieņēmējiem.” Aktivitātē piedalījās Rēzeknes pilsētas vispārizglītojošo skolu jaunieši un lēmumpieņēmēji. Aktivitātes mērķis bija neformālā gaisotnē ar lēmumpieņēmējiem diskutēt par pašpārvaldes nozīmi skolā un tās iespējām.

Aktivitātē jaunieši diskutēja ar lēmumpieņēmējiem par neformālās izglītības organizāciju nozīmi jauniešu dzīvē, tas ir, tika izvirzīti problējautājumi, kas saistās ar pašpārvalžu darbību skolā. Jaunieši kopā ar lēmumpieņēmējiem- Rēzeknes pilsētas domes deputātiem- grupās risināja šos problēmjautājumus un piedāvāja savu redzējumu un idejas. Aktivitātes dalībnieki rosināja lēmumpieņēmējus atbalstīt jauniešu iniciatīvas un vēlmes.

Sadarbība bija ļoti veiksmīga, lēmumpieņēmēji piedāvāja konkrētus risinājumus, kā var iegūt līdzekļus pasākumu organizēšanai skolā un dažādām aktivitātēm. Mudināja jauniešus rakstīt Jauniešu iniciatīvas projektus un realizēt savas idejas. Rēzeknes pilsētas.

Jūlijā Rēzeknes pilsētas domes deputāte Leila Rasima dalījās ar labu ziņu- domes ārkārtas sēdē tika pieņemts lēmums izveidot Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju un komisiju darbam ar nevalstiskajām un sabiedriskajām organizācijām. Deputāti aicināja jauniešu būt aktīviem un iesaitīties lēmumu pieņemšanā.

Plāns aktivitātei

You may also like...