Atbalsta pasākumi 2022./2023.m.g.

Arī šajā 2022./2023. mācību gadā Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija turpina darbu Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001). Darbs ir vērsts uz alternatīvo mācību organizācijas formu pielietošanu skolā, tā sniedzot atbalstu skolēniem mācību darbā un paaugstinot viņu snieguma līmeni.

You may also like...